Integritet & marknadsföring

För att vi ska kunna erbjuda våra kunder attraktiva och relevanta erbjudande samlar vi löpande in information om personer. Ta gärna några minuter för att läsa igenom hur vi behandlar personuppgifter i samband med vår marknadsföring.

Nordic Green Energy – Särskild beskrivning av behandling av personuppgifter för marknadsföring – 2020-08-31

Personuppgifter för marknadsföring

Nordic Green Energy samlar löpande in och behandlar personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster och produkter. Behandlingen kan vara tillfällig eller sträcka sig över en längre tid beroende på aktivitetens karaktär. Uppgifterna samlas antingen in från dig eller erhålls från tredje part. Du kan alltid invända mot, eller återkalla lämnat samtycke för, vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföring.

 

Registerade uppgifter

Nordic Green Energys marknadsföringsregister innehåller personer, inklusive personer som företräder näringsidkare, som visat intresse för våra produkter/tjänster, deltagit i tävlingar etc. eller som vi erhållit från tredje part. Marknadsföringsregister kan också bestå av personer som redan är kunder hos oss.

Vi marknadsför oss inte mot barn varför personuppgifter rörande barn inte behandlas för marknadsföring eller försäljning. I samband med event kan vi genomföra tävlingar där kontaktuppgifter till barn temporärt behandlas. Det är då enbart i syfte att kunna informera om eller skicka vunnet pris. Sådan behandling kommer ske med särskilt fokus på skydd av personuppgifterna.

 

Varför vi behandlar uppgifterna

Nordic Green Energy behandlar dina personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster och produkter, skicka nyhetsbrev, etc. För behandlingen har vi antingen ett samtycke från dig eller så har vi gjort en så kallad intresseavvägning och funnit att vi har ett berättigat intresse.

 

Användning av uppgifter

Informationen och personuppgifterna kommer att användas för direktmarknadsföring, distansförsäljning, nyhetsinformation, opinionsundersökningar eller jämförbara aktiviteter. Begränsning av ändamål specificeras vid tillfället för insamlandet. Ingen profilering görs utifrån de personuppgifter vi behandlar för marknadsföring.

Om du inte vill ta emot nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss, eller begränsa vilka kontaktvägar du önskar ta emot sådan information, kan du alltid skicka epost till personuppgifter@nordicgreen.se.

Information i registret

Du kan direkt eller indirekt och på ett antal olika sätt ge oss information om dig som:

 • Identifikationsuppgifter: Namn, födelsedatum, personnummer och kundnummer.
 • Kontaktuppgifter: adress (leverans- och faktura-), epost, telefonnummer, etc.
 • Relationsuppgifter: medlemsnummer eller liknande som ger dig möjlighet att utnyttja förmåner via Nordic Green Energys samarbetspartners, uppgifter om firma som du representerar.
 • Kommunikationsuppgifter: modersmål, begränsningar av kommunikationssätt, IP-adress, webbinställningar, etc.

 

Regelbundna informationskällor

Personuppgifterna får vi exempelvis genom att du:

 • Fyller i formulär på vår hemsida eller på våra sociala medier för att få information om erbjudanden eller vara med i tävlingar som arrangeras av oss
 • Följer oss i social media som Facebook, Instagram, etc.
 • På annat sätt lämnar personuppgifter till oss (kontaktar oss på e-post eller telefon, fysiskt möte på mässa, visitkort, etc.).

Vi hämtar även uppgifter från vårt kundregister, företag som förmedlar adress-och kontaktuppgifter samt publika källor (telefonkatalog, företags hemsidor etc.).

Dessutom behandlar vi uppgifter om enheter du använder när du besöker vår hemsida eller Mina Sidor som IP-adress, cookies (läs mer om hur vi hanterar cookies här), olika webbinställningar, operativsystem, skärmupplösning, etc. Detta så att vi kan optimera din digitala upplevelse hos oss.

 

Regelbundna överföringar från registret

Vi lämnar ut, delar eller överför personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Andra parter på elmarknaden, som elhandlare, elnätsleverantör, etc. Detta för att administrera ditt byte av elhandelsbolag till/från Nordic Green Energy, åtgärda fel i t ex förbrukningsdata eller för tvistelösning.
 • Leverantörer till Nordic Green Energy för kundhanteringssystem, faktureringssystem, kommunikationslösningar (inklusive epost), databaser, ekonomisystem, print och distribution.
 • Bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Nordic Green Energys räkning i samband med att de utför en tjänst för oss, t ex att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation.
 • Kreditupplysningsföretag för att verifiera din identitet och/eller bedöma din kreditvärdighet.
 • Inkassobolag för att påminna dig vid utebliven betalning.
 • Myndigheter där vi är skyldiga att lämna ut information om dig till enligt lag eller myndighetsbeslut.

 

Överföringar av information från registret

Vi lämnar ut, delar eller överför personuppgifter Nordic Green Energy leverantörer av system för register, kommunikationsverktyg och statistikverktyg.

I övrigt delar vi inte ut uppgifterna till tredje part utanför koncernen, förutom i det fall information måste lämnas till myndighet i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi på Nordic Green Energy säljer inte marknadsföringsregister till annan parat.

 

Överföringar utanför EU eller EES

Som en allmän regel kommer information i marknadsföringsregister inte överföras utanför EU eller EES. I det fall någon av våra leverantörer har verksamhet i länder utanför EU/EES där personuppgifter kommer behandlas, kommer vi att säkerställa att personuppgifterna är adekvat skyddade och hanteras konfidentiellt.

 

Grunderna för registerskydd

Material som finns i manuell form hålls i låsta och säkrade utrymmen som används av Nordic Green Energy. Elektronisk information finns i databaser som skyddas av brandvägg, lösenord och andra tekniska medel. Det är endast Nordic Green Energys personal som har tillgång till denna information och då med personligt användarnamn och lösenord.

Nordic Green Energy kräver att anställda och samarbetspartners följer sekretess avseende behandling av kunders personuppgifter.

Lagring av personuppgifter

Så länge det är nödvändigt för marknadsföringsaktiviteten och i övrigt efterleva våra övriga berättigade intressen enligt denna Integritetspolicy, och/eller nödvändigt på grund av annan lag, kommer vi att behandla dina uppgifter.

För att våra marknadsföringsregister ska innehålla korrekta uppgifter om dig lagrar vi de inte längre än sex månader, innan vi uppdaterar eller raderar.

För kunder behandlar vi uppgifterna i upp till 24 månader efter avslutat avtalsförhållande för marknadskommunikation enligt vår Integritetspolicy. Med avslutat avtalsförhållande avses att sista fakturan är betald.

 

Dina rättigheter

Lagstiftningen ger dig en del rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om dem i vår Integritetspolicy.