En elfaktura du kan förstå.

Allt om vår elfaktura

Nordic Green Energy var först ut med en elfaktura människor kunde förstå. Det fick vi mycket beröm för. Om du ändå undrar över något kan du ta del av vår guide på den här sidan.

När skickas elfakturan?

Efter att vi tagit emot mätarställningar och timvärden från ditt nätbolag, skickar vi elfakturan till dig i mitten av varje månad. Betalning ska vara oss tillhanda senast vid förfallodatum. Är betalningen försenad tillkommer en påminnelseavgift på 60kr samt en lagstadgad dröjsmålsränta.

Elfaktura förklaring

Elfaktura grön el.

1.Kundnummer
Kundnumret är specifikt för dig som kund hos oss. Ha det tillhands om du kontaktar oss.

2. Energi
Din förbrukning multiplicerad med ett pris per kilowattimme samt fast avgift och skatter du betalar till oss.

3. Att betala
Fakturans totala belopp inkl. moms

4. Förfallodatum
Dagen då beloppet ska vara oss tillhanda.

Elfaktura ren miljövänlig el.

5. Ditt elavtal
Här hittar du information om elpris, elavtal, och ev. bindningstid.

6. Energiskatt
Den statliga skatten på förbrukad el – uttrycks i öre/kWh (kilowattimme).

7. Anläggnings-ID
Den kod som elnätsföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Anläggningsadressen är adressen till anläggningen som ditt abonnemang gäller för.

8. Nätområde och Elprisområde
Ditt elnätsbolag använder en bokstavskod för att hålla reda på vilket nätområde ditt abonnemang tillhör. Det finns fyra elprisområden i Sverige. Här visas ditt elprisområde.

9. Beräknad årsförbrukning
De antal kWh (kilowattimmar) du beräknas göra av med under året.

10. Mätarställningar/avläsningar
Här kan du se mätarställningarna som ligger till grund för din elfaktura.

11. Historisk förbrukning
Här kan du se hur mycket el du förbrukat under avtalsperioden.

12. Energimix
Vår energimix består av 85,5% vatten, 14% vind och 0,5% sol.

Svar på frågor om elfakturan

HUR OFTA KOMMER ELFAKTURAN?
Elfakturan skickas vanligtvis varje månad. Du kan också välja att få den kvartalsvis. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.
HUR VET NI HUR MYCKET EL JAG FÖRBRUKAT?
Vi får in en avläsning från nätbolaget, vanligtvis varje månad. Saknar vi en avläsning baserar vi fakturan på din beräknade årsförbrukning. När vi får in en ny avläsning justerar vi beloppet på nästkommande faktura. Vid frågor om mätaravläsningen ber vi dig kontakta ditt nätbolag. Om du har frågor kring din elförbrukning är du välkommen att kontakta vår kundservice.
VARFÖR ÄR MIN ELFAKTURA PÅ BERÄKNAD FÖRBRUKNING?
Ditt nätbolag ansvarar för att skicka din mätarställning till oss. Saknar vi en avläsning baserar vi fakturan på din beräknade årsförbrukning. När vi får in en ny avläsning justerar vi beloppet på nästkommande elfaktura.
JAG HAR FÅTT EN KREDITFAKTURA. HUR FÅR JAG UTBETALNINGEN?
Kreditbeloppet läggs på som ett tillgodohavande på nästkommande elfaktura. Kontakta Kundservice om du istället vill ha tillgodohavandet insatt på ditt bankkonto.
VARFÖR FÅR JAG RÄKNINGAR AV BÅDE ER OCH NÄTBOLAGET?
Vi debiterar dig för den el du förbrukar. Nätbolaget debiterar dig för nätavgiften samt överföringen (transporten) av el via ledningar. Exempel på nätbolag är Vattenfall, Ellevio och Eon.
VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR ELFAKTURAN INNAN FÖRFALLODATUM?
Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr samt lagstadgad dröjsmålsränta. Nordic Green Energys påminnelser hanteras av Visma. Uteblir betalningen av påminnelsen skickas elfakturan till inkasso.

Hör gärna av dig till oss om du inte kan betala din elfaktura. Under en 12-månadersperiod har du har möjlighet att söka om anstånd och avbetalningsplan en gång. Observera att denna förfrågan måste göras innan förfallodatum. Vid upprättande av avbetalningsplan tillkommer en avgift på 150 kr. Visma Collector sköter all vår påminnelsehantering.

JAG HAR EN MAC-DATOR OCH KAN INTE ÖPPNA ELFAKTURAN I MIN E-POST.
Tyvärr fungerar inte Apples behandling av PDF-filer särskilt bra. Har du problem att öppna eller att skriva ut från PDF-läsaren till Mac (Förhandsvisning) kan du i stället pröva att öppna elfakturan i valfri webbläsare. Eller ladda ner Adobe Reader.

Fungerar inte ovanstående är du välkommen att kontakta oss så skickar vi din elfaktura på nytt.

JAG FÅR KONSTIGA TECKEN NÄR JAG SKRIVER UT MIN ELFAKTURA.
Här hittar du hjälp om du får problem att skriva ut din elfaktura.