En elfaktura du kan förstå.

Allt om din elfaktura

Nordic Green Energy var först ut med en elfaktura människor kunde förstå. Det fick vi mycket beröm för. Om du ändå undrar över något kan du ta del av vår guide på den här sidan.

När skickas elfakturan?

Efter att vi tagit emot mätarställningar och timvärden från ditt nätbolag, skickar vi elfakturan till dig i mitten av varje månad. Betalning ska vara oss tillhanda senast vid förfallodatum. Är betalningen försenad tillkommer en påminnelseavgift på 60kr samt en lagstadgad dröjsmålsränta.

Elfaktura förklaring

Elfaktura grön el.

1.Kundnummer
Kundnumret är specifikt för dig som kund hos oss. Ha det tillhands om du kontaktar oss.

2. Energi
Din förbrukning multiplicerad med ett pris per kilowattimme samt fast avgift och skatter du betalar till oss.

3. Att betala
Fakturans totala belopp inkl. moms

4. Förfallodatum
Dagen då beloppet ska vara oss tillhanda.

Elfaktura ren miljövänlig el.

5. Ditt elavtal
Här hittar du information om elpris, elavtal, och ev. bindningstid.

6. Energiskatt
Den statliga skatten på förbrukad el – uttrycks i öre/kWh (kilowattimme).

7. Anläggnings-ID
Den kod som elnätsföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Anläggningsadressen är adressen till anläggningen som ditt abonnemang gäller för.

8. Nätområde och Elprisområde
Ditt elnätsbolag använder en bokstavskod för att hålla reda på vilket nätområde ditt abonnemang tillhör. Det finns fyra elprisområden i Sverige. Här visas ditt elprisområde.

9. Beräknad årsförbrukning
De antal kWh (kilowattimmar) du beräknas göra av med under året.

10. Mätarställningar/avläsningar
Här kan du se mätarställningarna som ligger till grund för din elfaktura.

11. Historisk förbrukning
Här kan du se hur mycket el du förbrukat under avtalsperioden.

12. Energimix
Vår energimix består av 85,5% vatten, 14% vind och 0,5% sol.

Går elfakturan till fel adress?

Vår proffsiga kundservice hjälper dig gärna.

Kundservice hjälper dig: