Rörligt elpris har historiskt sett visat sig vara det billigaste alternativet