Läs om dina rättigheter som konsument.

Konsumenträtt

Vänd dig till oss med dina frågor och klagomål – vi strävar alltid med att ge dig tydliga och informativa svar.

Svar på dina frågor

Du ska känna dig trygg när du kontaktar Nordic Green Energy. Vi strävar alltid efter att ge dig tydliga och informativa svar på dina frågor. Vi vill gärna veta om vi inte har lyckats leva upp till dina förväntningar. Du är förstås välkommen att berömma oss också.

Har du ett klagomål?

Vi hanterar eventuella klagomål omgående. Via vårt kundråd ser vi till att rätt person tar kontakt med dig. Du får självklart också återkoppling på dina synpunkter.

Kontakta oss

Kundtjänsten når du på telefon 08 – 20 51 00 eller via E-post: info@nordicgreen.se.

Rådgivning och tvistlösning

Det finns ett antal oberoende instanser dit du kan vända dig med eventuella frågor:

KONSUMENTERNAS ENERGIMARKNADSBYRÅ
Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå för konsumenter. Där får du råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden.
energimarknadsbyran.se
DOMSTOL
Du kan låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, t.ex. en advokat, som kan bedöma ditt ärende. Sveriges Domstolars webbplats: domstol.se
KOMMUNALA KONSUMENTVÄGLEDARE
Hos din kommuns konsumentvägledare kan du få stöd vid klagomål eller om du har råkat i en tvist med ett företag.
DINA RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT
Ellagens kapitel 11 reglerar dina rättigheter som konsument.
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN)
ARN är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument: arn.se
ELLAGEN
OBEROENDE ENERGIRÅDGIVNING
Du kan få oberoende rådgivning om energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler hos din kommun. Du hittar din kommunala energirådgivare på Energimyndighetens hemsida
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN (EI)
Tillsynsmyndigheten för elmarknaden, EI, kan du kontakta om du har synpunkter och klagomål gällande bl.a. elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet. Elmarknadsinspektionens webbplats: ei.se