Konsumenträtt

Vänd dig till oss med dina frågor och klagomål – vi strävar alltid efter att bli bättre och för att ge dig tydliga och informativa svar.

Vi hjälper dig

Vi hjälper dig gärna med ditt ärende. I första hand bör du kontakta vår kundtjänst på telefon 08 – 20 51 00 eller via e-post: info@nordicgreen.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Konsumentansvarig

Skulle du inte vara nöjd med rådgivningen du fått från vår kundtjänst så är du välkommen att skicka in en enkel beskrivning av ditt ärende och dina synpunkter till konsumentratt@nordicgreen.se. Våra konsumentansvariga medarbetare kommer att granska ditt ärende och hjälpa dig att finna en lösning.

Kom ihåg att ange ditt namn och ditt kundnummer eller fakturanummer. Ange gärna också ett telefonnummer så vi har möjlighet att kontakta dig direkt.

Ångerrätt

Har du tecknat ditt elavtal på distans har du enligt lagen om distansavtal utanför affärslokaler 14 dagars ångerrätt. Du kan ringa eller skicka epost till oss med din begäran om annullering eller använda Konsumentverkets blankett för att ångra ditt avtal.

Rådgivning

Det finns även ett antal oberoende instanser dit du kan vända dig med eventuella frågor:

Energimarknadsbyrån
Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå för konsumenter. Där får du råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Energimarknadsbyråns webbplats

Konsumentvägledare och användarrådgivning
Du kan få oberoende rådgivning om energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler hos din kommun.

Energimyndighetens hemsida

Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndigheten för elmarknaden. Du kan kontakta Energimarknadsinspektionen om du har synpunkter eller klagomål om b.l.a. elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.

Energimarknadsinspektionens webbplats

Tvistelösning

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
ARN är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Domstol
Du kan låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, t.ex. en advokat, som kan bedöma ditt ärende. Sveriges Domstolars webbplats: domstol.se

Dina rättigheter som konsument

Ellagens kapitel 11 reglerar dina rättigheter som konsument.

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap

Här kan du läsa hela ellagen