Nyheter

Ekonomiskt stöd till elanvändare

På grund av de höga elpriserna under hösten och vintern 2022, finns nu både färdiga elstöd och förslag på kommande elstöd. Här är den senaste informationen om elstöd till privatpersoner och företag. Elstöd till privatpersoner för perioden oktober 2021 till september...

Fel förfallodatum på faktura

På grund av ett tekniskt fel i vår fakturahantering, har ett antal fakturor fått fel förfallodatum för januari månad. För samtliga fakturor med förfallodatum 20 januari ska betalningen vara oss tillhanda senast 27 januari 2023. Om du fått en faktura från oss med...

Svenska kraftnät höjer avgifterna från 1 januari 2023

Svenska kraftnät (Svk) höjer sina avgifter från 1 januari 2023 gentemot balansansvariga parter. Vi är en av dessa och behöver därför höja elpriset för våra befintliga kunder. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet...

Kenneth Kastrén utses till ny vd för Nordic Green Energy

Den tidigare tillförordnade vd:n Kenneth Kastrén tillträder vid årsskiftet tjänsten som vd på elhandelsbolaget Nordic Green Energy. Företaget bedriver verksamhet i både Sverige och Finland. Från 1 januari 2023 tillträder Kenneth Kastrén som vd på elhandelsbolaget...

CRM Manager

Nordic Green Energys affärsidé är att sälja el från förnybara energikällor till företag, offentlig sektor och privatkunder i Norden. Med hjälp av enkla och prisvärda elavtal, hög servicekvalitet och en mer miljömedveten marknad har Nordic Green en växande kundbas i...

Rekord i byte av elbolag bland företag

Antal svenska företag som byter elhandelsbolag har under perioden augusti-september ökat med 27 procent jämfört med förra året. Årets antal är det största sedan SCB började mäta 2004. På elhandelsbolaget Nordic Green Energy har andelen nya företagskunder mer än...

Energikostnadsbesparande åtgärder i nästan samtliga BRF:er

Enligt en ny undersökning av elhandelsbolaget Nordic Green Energy har nio av tio bostadsrättsföreningar genomfört energikostnadsbesparande åtgärder under en period av stigande elpriser. Hälften har även informerat medlemmarna om energisparande. Enligt en ny...

Information om timpriser och timmätning

Vi får ofta frågor om timprisavtal och hur man kan styra sin elförbrukning till timmarna när elen är som billigast. Här är några av de vanligaste frågorna och svaren kring timpris och timmätning. Vad är timpris och hur tecknar jag ett timprisavtal?Ett timpris följer...

Sex av tio företag har genomfört energikostnadsbesparande åtgärder

Över 60 procent av företagen har genomfört energikostnadsbesparande åtgärder under en period av stigande elpriser. Hälften har bytt värmekälla och två av fem har sänkt värmen. Det visar en ny undersökning av elhandelsbolaget Nordic Green Energy. Många av Sveriges...

Information till våra Kundkraft-kunder

Kundkraft kommer inom kort upphöra med sin verksamhet vilket innebär att alla medlemskap kommer att avslutas. Du som har ett elavtal hos Nordic Green Energy behåller det och får ett nytt erbjudande i god tid innan avtalsperioden löper ut. Varför lägger Kundkraft...