Fler svenska hushåll väljer rörliga elprisavtal. Det visar SCB:s statistik över fördelning av elavtal under mars 2024.

 

Antalet hushåll med fasta elprisavtal minskade kraftigt under 2023 och allt fler konsumenter har gått över till rörliga alternativ. I början av 2019 hade 53,3 % ett rörligt elavtal som sedan ökade till 75 % i mars 2024. Många vill även ta kontroll på sin förbrukning med hjälp av ett timprisavtal för att styra elanvändningen mot dygnets billigare elpristimmar.

– Efter de höga elpriserna 2022 har hushållen blivit mer kostnadsmedvetna. Genom att välja rörligt elpris kan konsumenten påverka sin kostnad på ett bättre sätt. Det är även en fördel för många att kunna styra sin förbrukning till tider på dygnet när elpriset är lägre, säger Hendrik Ekholm, rådgivare och elexpert på Nordic Green Energy.

Trenden är tydlig hos flera elbolag, även hos Nordic Green Energy.

– Vi ser nu i senaste statistiken från SCB att 3 av 4 hushåll väljer rörliga alternativ. Den trender ser vi också hos våra konsumentkunder, säger Hendrik.