Norska Fjordkraft blir Nordic Green Energys nya ägare

Norges största elhandelsbolag, Fjordkraft AS, köper Switch Nordic Green AB (Nordic Green Energy) från norska Troms Kraft AS. I och med förvärvet blir Nordic Green Energy till 100 procent ägt av Fjordkraftkoncernen.

Fjordkraft är Norges största elhandelsbolag med en marknadsandel på cirka 27 procent i den norska marknaden. I bolagets tillväxtplaner har det därför varit ett naturligt steg att söka tillväxt också utanför hemmamarknaden. Finland och Sverige, båda med likadana elmarknadsmodeller som den norska, har varit intressant för expansionen, och förvärvet av Nordic Green Energy passar perfekt i bolagets strategi.

– Nordic Green Energy är en aktör på elmarknaden med fokus på det gröna och förnybara, som också i övrigt har tydliga likheter med Fjordkraft. Detta förvärv ger Fjordkraft en utmärkt position för att fortsätta växa i de nordiska länderna, samtidigt som marknadsmodellerna i de nordiska länderna harmoniseras och konkurrensen blir mer nordisk, säger Arnstein Flaskerud, Executive Vice-President (EVP) och Head of Strategy and M&A på Fjordkraft.

Förvärvet av Nordic Green Energy innebär att Fjordkraft blir ett av de största elhandelsbolagen i Norden, med mer än en miljon kunder. Nordic Green Energy som, precis som sin nya ägare, riktar sig brett till segmenten konsument, företag och offentlig sektor, ser detta förvärv som mycket positivt både för bolagets framtida utveckling samt för dess kunder och partners.

– Fjordkraft har visat förmåga att växa på en konkurrensutsatt marknad. De har ett brett utbud av tjänster som också kommer att vara tillgängliga för våra kunder i framtiden. Dessutom erbjuder Fjordkraft ännu större skalfördelar, vilket ger möjlighet till bättre tjänster för kunderna till mer konkurrenskraftiga priser. Fjordkraft är också, som vi, ett bolag där gröna värden och hållbarhet är viktigt, så vårt gröna varumärke får ett bra nytt hem, säger Erki Milistver, vd på Switch Nordic Green AB och fortsätter:

– Tillsammans med nya ägaren kommer vi kunna erbjuda fler affärsmöjligheter för våra partners framöver. Min uppfattning är att Fjordkraft är ett innovativt och marknadsorienterat bolag som kommer ge oss ett tydligt mervärde och bidra till vår fortsatta utveckling. Organisk tillväxt är fortsatt ett viktigt mål för oss men med nya ägaren kan även förvärv bli aktuella i framtiden.

Eventuella frågor besvaras av:

Erki Milistver, vd Switch Nordic Green AB. erki.milistver@nordicgreen.se, +358 40 523 4092.

Om Fjordkraft

Fjordkraft är ett ledande varumärke och det största elhandelsbolaget på den norska elmarknaden. Företaget levererar el till uppskattningsvis 1,8 miljoner människor på mer än en miljon platser i hushåll, företag och offentliga enheter i hela Norge. Fjordkraft blev en mobiloperatör i april 2017 och är för närvarande den största tjänsteleverantören i branschen i Norge utan eget nätverk.

Fjordkraft har huvudkontor i Bergen och andra kontor i Trondheim, Sandefjord, Oslo, Stavanger, Vinstra, Hamar, Kongsvinger och Sortland. År 2019 uppgick den totala omsättningen till 7,1 miljarder norska kronor. Fjordkraft Holding ASA noterades på Oslo Börs den 21 mars 2018.

Om Switch Nordic Green AB (Nordic Green Energy)

Nordic Green Energy är ett elhandelsbolag med verksamhet sedan år 2000 i Sverige och år 2008 i Finland. Totalt har bolaget idag ca 167 000 elkunder som återfinns i hela Sverige och Finland.

Nordic Green Energy har det svenska kontoret i Stockholm och det finska kontoret i Vasa.