Partners och Samarbeten

Vi är oerhört glada och stolta över att samarbeta med organisationer som, liksom vi, kämpar för en långsiktigt hållbar utveckling som sker på naturens villkor.

Partners

Nordic Green Energy ska alltid uppfylla våra kundlöften. Vi vill också överträffa de förväntningar du har på oss som elleverantör.

Vi arbetar ständigt med att stärka din hållbarhetsprofil. Och med att finna nya effektiva och hållbara energilösningar. Vi tar hjälp av ett gäng starka samarbetspartners:

Protect Our Winters är en global rörelse som mobiliserar snösportvärlden i kampen om klimatet. Tillsammans ger vi skidanläggningar längs den svenska fjällkedjan möjlighet att byta till förnybar energi.

Vi samarbetar med Svenska Orienteringsförbundet för att bevara skogen – orienteringens arena. Nordic Green Energy erbjuder gröna elavtal till alla Sveriges orienteringsmedlemmar och klubbhus.

Sedan många år tillbaka har vi ett miljösamarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund. Nordic Green Energy erbjuder gröna elavtal till alla Sveriges bygdegårdar och bygdegårdsmedlemmar.

Hyregsgästföreningen erbjuder, i samarbete med Nordic Green Energy, enkla och trygga elavtal. Samtidigt slår vi tillsammans ett slag för ett grönare Sverige.

 

Samarbeten

Nordic Green Energy stödjer EKOenergys klimat- och miljöprojekt. Klimatprojekten fokuserar på installation av förnybar energi i utvecklingsländer, medan miljöprojekten främst fokuserar på att skydda djur och natur i Norden.

Genom att erbjuda el märkt med Bra Miljöval stöttar vi Naturskyddsföreningens arbete med att hjälpa hotade arter och skapa vattenpassager i kraftverk. Vi stödjer också energieffektiviseringsprojekt med mål att minska elanvändningen.

Nordic Green Energy skyddar hotade djur- och växtarter genom att stödja Insamlingsstiftelsen Naturarvets arbete med att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog.