Våra partners och samarbeten.

Partners & Samarbeten

Vi är oerhört glada och stolta över att samarbeta med organisationer som, liksom vi, kämpar för en långsiktigt hållbar utveckling som sker på naturens villkor.

Partners

För oss på Nordic Green Energy är det viktigt att vi uppfyller våra löften till dig som kund. Lika viktigt är det försöka överträffa dina förväntningar på oss som leverantör.

Vi arbetar proaktivt med att stärka din hållbarhetsprofil samtidigt som vi hjälper dig hitta nya effektiva och hållbara energilösningar. Till vår hjälp har vi ett gäng starka samarbetspartners:

Protect Our Winters är en global rörelse som mobiliserar snösportvärlden i kampen om klimatet. Tillsammans ger vi skidanläggningar längs den svenska fjällkedjan möjlighet att byta till förnybar energi.

Vi samarbetar med Svenska Orienteringsförbundet för att bevara skogen – orienteringens arena. Nordic Green Energy erbjuder gröna elavtal till alla Sveriges orienteringsmedlemmar och klubbhus.

Sedan många år tillbaka har vi ett miljösamarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund. Nordic Green Energy erbjuder gröna elavtal till alla Sveriges bygdegårdar och bygdegårdsmedlemmar.

Hyregsgästföreningen erbjuder, i samarbete med Nordic Green Energy, enkla och trygga elavta. Samtidigt slår vi tillsammans ett slag för ett grönare Sverige.

Vänner vi stödjer

Nordic Green Energy stödjer EKOenergys klimat- och miljöprojekt. Klimatprojekten fokuserar på installation av förnybar energi i utvecklingsländer, medan miljöprojekten främst fokuserar på att skydda djur och natur i Norden.

Genom att erbjuda el märkt med Bra Miljöval stöttar vi Naturskyddsföreningens arbete med att hjälpa hotade arter och skapa vattenpassager i kraftverk. Vi stödjer också energieffektiviseringsprojekt med mål att minska elanvändningen.

Nordic Green Energy skyddar hotade djur- och växtarter genom att stödja Insamlingsstiftelsen Naturarvets arbete med att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog.