Vill du också göra skillnad?

Köp ett grönt elavtal hos oss idag så donerar vi 500kr till Naturskyddsföreningen.

Slå ett slag för framtiden

 

Tillsammans med vår samarbetspartner Breakit.se så gör vi nu en insats för att förminska klimatpåverkan inom näringslivet. Vi tror på att det är enkelt att göra skillnad för miljön och att det inte ska behöva vara dyrt att teckna ett grönt elavtal.

Just nu donerar vi 500kr till Naturskyddsföreningen när du tecknar ett elavtal hos oss med miljöcertifieringen “Bra Miljöval” – så att du också kan slå ett extra slag för framtiden. Att välja grön el är en av de enklaste och smartaste insatserna du kan göra för ett hållbart samhälle.

Kom ihåg, grön el är inte dyrare än vanlig el, bara bättre.

Med vår bra miljöval-märkta el gör du skillnad:

N

Du bidrar till att skapa vattenpassager för djur och växter så de inte hindras av vattenkraftverk

N

Du hjälper hotade arter

N

Du bidrar till bistånd för ökad biologisk mångfald

N

Du hjälper arbetet för att driva på ett hållbart fiske och skonsammare fiskemetoder.

N

Du stödjer energieffektiviseringsprojekt med mål att minska elanvändninge

Garanterat förnybart.

Det är inte alla elbolag som endast sysslar med garanterat förnybar och grön el. Många elbolag, speciellt de större jättarna, har associationer med både fossila bränslen och kärnkraft i sina utbud. All vår gröna el levereras med en så kallad “ursprungsgaranti” som säkerställer att du som konsument endast får 100% grön el.

Tänk smart. Tänk grönt.

Ursprungsgarantin berättar varifrån din el hämtats och hur produktionen påverkat miljön. Det vi betalar för ursprungsgarantierna går tillbaka till producenten av förnybar energi. På så sätt kan producenten investera i mer förnybara energikällor. Genom att välja grön el påverkar du alltså hela elmarknaden att satsa på förnybara källor.

Smart, eller hur?