Tävlande måste vara bosatta i Sverige och vara över 18 år. Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot annan/andra produkter till ett likvärdigt pris. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Anställda på Switch Nordic Green AB får ej delta i tävlingen. Switch Nordic Green AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats eller sänts fel. Switch Nordic Green AB tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av en tävling.

Tävlingar i sociala medier

Switch Nordic Green AB:s tävlingar är inte på något sätt sponsrade eller administrerade av Facebook, LinkedIN eller Instagram. Profilen på den plattform du tävlar från, måste vara skapad i enighet med respektive plattforms communityregler.

Bidrag som kan uppfattas stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan förvarning.

Kontakta vinnare

Vinnare kontaktas av Switch Nordic Green AB via DM eller den mejl som tävlingsdeltagaren angett. (Kontrollera även din skräppost om du deltagit i tävlingen.) Vi publicerar om vi angett så, vinnarnas namn på nordicgreen.se/tavlingar. Har vi inte fått kontakt med vinnaren inom två veckor efter utskickat vinstmail, tillfaller vinsten någon annan.

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Personuppgifterna raderas efter avslutad tävling. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kan personnamn publiceras på internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter, att dina uppgifter ska plockas bort eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på info@nordicgreen.se. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

Ansvarig för tävlingen är Switch Nordic Green AB. Vid frågor, mejla info@nordicgreen.se. När du deltar i tävlingarna godkänner du Switch Nordic Green AB tävlingsregler och villkor.

Allmänt om Personuppgifter

För att kunna hantera ditt tävlingsbidrag behöver vi lagra dina personuppgifter (kontaktuppgifter). Personuppgifterna kommer att sparas digitalt och endast berörda personer kommer att ha åtkomst till dem. Personuppgifterna sparas under tiden som tävlingen pågår och kommer därefter att raderas. Det är frivilligt att lämna personuppgifterna men vi behöver dem för att kunna hantera ditt tävlingsbidrag. Du har rätt att återta ditt samtycke (bli bortglömd). Du har även rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få dem rättade samt begränsa eller invända mot behandlingen.
För mer information, kontakta info@nordicgreen.se eller telefon: 08-20 51 00.