Vilket elbolag ska man välja?

Vi gör det enkelt för dig att välja elavtal genom att informera om vad du bör tänka på.

1. Hållbarhet

Viktigast för vår framtid när du väljer elbolag och elavtal är att energikällorna till din el är gröna. Se till att ditt elavtal endast har el från förnybara källor som vind, sol eller vatten. Många företag använder också vilseledande termer som t.ex. “fossilfritt” vilket inte är samma sak som “förnybart”. Fossilfritt innebär att en stor del av elen kommer från t.ex. kärnkraft, som ej är förnybar och kräver speciell hantering.

2. Fast eller Rörligt pris?

Du behöver också välja om du vill ha s.k. “Fast Pris” på ditt elavtal eller “Rörligt Pris“.

  • Med fast pris så “fryser” du kostnaden och slipper få variation på din elkostnad. Din elfaktura påverkas endast av hur mycket el du förbrukar.
  • Det rörliga elpriset följer elmarknadens svängningar, vilket gör att priset varierar över året. Väder, ekonomiska förhållanden och mängd vatten i vattenmagasinen är några av de faktorer som påverkar vad du får betala för din el.

3. Avtalsvillkor på elavtalet

Det finns många elbolag i Sverige och många webbsidor som jämför deras priser.

Tyvärr har många elbolag lömska paragrafer i sina avtalsvillkor som gör att de kan ändra på avgifterna efter att man tecknat ett avtal på en prisjämförelse-webbsida. Därför blir många personer lurade i det långa loppet när elbolaget väljer att plötsligt höja påslaget eller månadsavgiften vilket gör att avtalet blir mycket dyrare. Vårt tips är enkelt och det är att vara noggrann och läsa igenom avtalsvillkoren.