Vi-skogen

Det är enkelt att göra skillnad. Teckna ett elavtal hos oss på webben så donerar vi 300kr till Vi-skogen.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

Det är enkelt att göra skillnad

När du tecknar ett elavtal med oss på webben så donerar vi 300kr till Vi-skogens verksamhet. Det kostar dig inget extra och du behöver inte göra någonting förutom att teckna ditt nya elavtal – vi sköter resten. Genom att bli kund hos oss slår du helt enkelt ett extra kraftigt slag för framtiden.

Vi-skogen planterar träd som tar människor ur fattigdom

Hur då, undrar du? Jo, träden bidrar till ökade skördar – både direkt och indirekt. Träden ger frukt, foder till djuren, ved och byggmaterial. Träden gör också att böndernas grödor växer bättre: träden hindrar bördig jord från att spolas bort vid kraftiga skyfall, ger skugga mot stark sol och binder näringsrikt kväve i marken. Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i Vi-skogens arbete.

Viskogen

Träd är också barnens hjältar

Miljöhjältar

Grunden för Vi-skogens arbete är skogsjordbruk – att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger ökad tillgång till mat, större inkomster och skydd mot klimatförändringarnas negativa effekter. Sedan starten 1983 har organisationen bidragit till att plantera 120 miljoner träd och förbättrat livet för mer än två miljoner människor.

Bara under 2018 planterades 4 879 944 träd av Vi-Skogen! Vi på Nordic Green Energy tycker dem är riktiga miljöhjältar och vill stötta deras arbete. Vi hoppas att du också vill hänga med på resan!

Läs mer på Vi-skogens hemsida: https://viskogen.se/

Vill du också göra skillnad?

Handla ett elavtal hos oss redan idag så kan du också slå ett extra slag för framtiden.