Solkraften ökar hela tiden

Energi från solen är helt klart på frammarsch. Var med och driv på utvecklingen genom att välja el från solen.

Framtidens energi

Visste du att en timmes solstrålning ger mer energi än vad mänskligheten förbrukar under ett helt år? Idag utnyttjar vi endast en bråkdel av solens energi, men fler och fler ser utvecklingspotentialen i solkraften. Energi från solen ger inga koldioxidutsläpp när den produceras och anses därför vara en av de mest skonsamma energikällorna för miljön.

 
 
 

Hur och var utvinns vår solkraft?

Vår solkraft kommer från i första hand egna svenska producenter som säljer sitt överskott till oss. För att möta en ökad efterfrågan på solel gör vi även inköp från producenter i södra Europa. Solenergi utvinns från solpaneler när strålar från solen fångas upp av de solceller som panelerna är uppbyggda av. Solcellerna omvandlar sedan solens strålar till elektricitet.

Vi välkomnar alltid fler solkraftsproducenter till oss. Därför erbjuder vi spotersättning för eventuell överskottsel. Vi erbjuder också förmånliga priser på solceller.

 
 
 

Har solkraft någon påverkan på miljön?

Produktionen av solkraft ger inga koldioxidutsläpp. Däremot finns det en viss miljöpåverkan vid produktionen av solcellspanelerna eftersom den är relativt energikrävande. Men med solpanelernas långa livslängd och minimala behov av underhåll, är solkraft fortfarande en av de energikällor som är snällast mot klimatet.

 
 
 

Visste du?

Eftersom vi i Sverige har långa dagar och korta nätter på sommaren har vi lika mycket solstrålning under ett år som länderna runt Medelhavet. Dessutom har solcellerna högre effekt vid lägre temperaturer, vilket gör att de passar vårt nordliga läge.