Årets elspararföretag

Vi belönar det företag som gjort de mest effektiva och smartaste elpararåtgärderna.

För att uppmärksamma våra företagskunders elsparande åtgärder har vi instiftat priset Årets Elspararföretag. Under hösten har våra kunder fått nominera sina bästa elsparande åtgärder och även avslöja hur mycket det har påverkat elförbrukningen. Det företag som skapat de smartaste lösningarna och markant minskat sin förbrukning, belönas med priset och titeln ”Årets elspararföretag 2023”. Vinnaren erbjuds gratis elförbrukning till ett värde av 5000 kronor.

 

Grattis Ipanema Beach – Årets Elspararföretag 2023

Företaget bakom världens största beachvolleyhall, Ipanema Beach i Göteborg, blir Årets Elspararföretag 2023. Detta tack vare innovativa och omfattande energibesparande åtgärder – som AI-teknik, schemaläggning av elförbrukning till dygnets billigare timmar och belysningsåtgärder har de minskat sin förbrukning ordentligt.

Motiveringen lyder: Ipanema Beach har på ett innovativt sätt utfört elbesparande åtgärder som gynnat både ekonomi och miljö. Genom att bland annat installera AI-teknik och styra uppvärmningen till timmar med lägst elpris har de lyckats minska elförbrukningen med 22 procent från 2021 till 2023, utan att påverka inomhusklimatet. Tack vare dessa insatser kan göteborgarna fortsätta spela beachvollyboll året runt.

 

Här är alla nominerade till Årets Elspararföretag

Här är de nominerade till Årets Elspararföretag 2023. Utmärkelsen uppmärksammar de företag som skapat smarta och hållbara lösningar som lett till minskad elförbrukning. De nominerade företagen är; Bauhaus, Göteborgs Domkyrkopastorat, Ipanema Beach, Medborgarhusföreningen Osby och Quality Hotel Friends Arena. Läs mer.

 

Varför ska vi spara el?

Med en mer effektiv och sparsam energianvändning kan vi skapa ett hållbart energisystem och bidra till att nå de svenska miljömålen. En minskad energiförbrukning leder till mindre energitillförsel och lägre utsläpp av växthusgaser, bland annat koldioxid och kväveoxider.

Energieffektivisering kan göras både storskaligt och med små enkla medel. Några vanliga åtgärder brukar vara att byta ut äldre ljuskällor till LED och sänka inomhustemperaturen med någon grad. För större fastigheter kan ny isolering och ventilation ge god effekt på elförbrukningen. Läs mer om hur du kan minska företagets elförbrukning här.

 

 

Elspartips till företaget

Genom att spara på elen, kan ditt företag sänka både elkostnader och bidra till en minskad klimatbelastning.

Förnybar el till företaget?

Se vad vi kan erbjuda dig som företagskund! Vi hjälper dig att hitta bästa lösningen för just ert företags behov.