Årets elspararföretag

Vi belönar det företag som gjort de mest effektiva och smartaste elpararåtgärderna.  

Snart är det dags att utse Årets Elspararföretag 2023. Vi har bett våra företagskunder nominera sina bästa elsparande åtgärder och även avslöja hur mycket det har påverkat elförbrukningen. Det företag som skapat de smartaste lösningarna och markant minskat sin förbrukning, belönas med ett pris och titeln ”Årets elspararföretag 2023”. Syftet med priset är att lyfta företag som under året har genomfört särskilda åtgärder för att spara energi. Vinnaren erbjuds gratis elförbrukning till ett värde av 5000 kronor.

Varför ska vi spara el?

Med en mer effektiv och sparsam energianvändning kan vi skapa ett hållbart energisystem och bidra till att nå de svenska miljömålen. En minskad energiförbrukning leder till mindre energitillförsel och lägre utsläpp av växthusgaser, bland annat koldioxid och kväveoxider.

Energieffektivisering kan göras både storskaligt och med små enkla medel. Några vanliga åtgärder brukar vara att byta ut äldre ljuskällor till LED och sänka inomhustemperaturen med någon grad. För större fastigheter kan ny isolering och ventilation ge god effekt på elförbrukningen.

 

 

Elspartips till företaget

Genom att spara på elen, kan ditt företag sänka både elkostnader och bidra till en minskad klimatbelastning.

Förnybar el till företaget?

Se vad vi kan erbjuda dig som företagskund! Vi hjälper dig att hitta bästa lösningen för just ert företags behov.