Vi är först med internationella miljömärkningen EKOenergy.

EKOenergy – miljömärkning för framtiden

Vi är först med att erbjuda den internationella miljömärkningen EKOenergy.

EKOenergy privatkund logotyp.

Först med EKOenergy

Nordic Green Energy är stolta över att vara det första elbolaget i Sverige att erbjuda den internationella miljömärkningen EKOenergy.

Genom att välja EKOenergy bidrar du till en hållbar framtid för både miljö och människor. EKOenergy-märkt el hämtas enbart från förnybara energikällor. El märkt med EKOenergy måste leva upp till hårda krav på elproduktion.

Detta är EKOenergy

  • Internationell miljömärkning för el som kommer från förnybara energikällor
  • Stöttas av över 40 miljöorganisationer från 30 länder
  • Rekommenderas av de internationella standarderna US Green Building
    Council, Carbon Disclosure, Project CDP and Greenhouse Gas Protocol
  • Arbetar med projekt som skyddar miljön och förbättrar livssituationen för människor utsatta länder

En liten slant för dig. En stor insats i världen.

Genom att välja grön el märkt med EKOenergy bidrar du med 1,25 öre/kWh till miljömärkningens klimat-och miljöprojekt. Det är 25 kr/år om du bor i lägenhet och 250 kr/år om du bor i villa*. Det är en liten kostnad för den insats du gör.

EKOenergys klimatprojekt utförs av erfarna miljöorganisationer. I utvecklingsländer världen över pågår många olika projekt där man bygger och installerar förnybar energikällor – allt med syfte att förbättra invånarnas livssituation.

EKOenergys miljöprojekt i Norden handlar främst om att förbättra och skydda djur och natur som lever kring vattenkraftverk. Bland annat byggs fiskpassager i närheten av kraftverken och lekområden för fiskar restaureras.

*baserat på en lägenhet med årsförbrukning på 2000 kWh och villa med årsförbrukning på 20 000 kWh.

Några projekt EKOenergy bidragit till:

Solpaneler till skolor i Tanzania.

Solpaneler till skolor i Tanzania

I regionerna Arusha och Meru i Norra Tanzania är över 100 högstadie- och gymnasieskolor utan elektricitet. Den spanska ideella organisationen Instituto Oikos har, med bidrag från EKOenergy, arbetat med att installera solpaneler på 20 skolor i regionerna. Projektets mål är att förbättra utbildningsstandarden på den Tanzaniska landsbygden som i längden ska minska den sociala klyftan mellan landsbygd och städer. Projektet pågår mellan 2015-2017.

Installation av vatten-och vindkraft samt solpaneler Iconic Island.

Iconic Island project Sumba

Sumba är en ö i Indonesien och en av de fattigaste regionerna i landet. Projektet ’Iconic Island projekt Sumba’ är utfärdat av den internationella och ideella organisationen Hivos. De arbetar med att installera vatten- och vindkraft samt solpaneler på ön. På så sätt minskas behovet av dyra fossila energikällor på ön, samtidigt som invånarna kan få tillgång till el till en låg kostnad. Ökad tillgång till el bidrar till utveckling och högre ekonomisk aktivitet för lokalbefolkningen.

Rrestaurering och bygge av fiskpassager i älven Vihtijoki.

Vihtijoki river restauration project

Projektet arbetar med att restaurera och bygga fiskpassager i älven Vihtijoki i södra Finland. Restaureringen kommer främja flodens djurliv och öka beståndet av bland annat foreller och krabbor.

Foto: Jarmo Katila