[templatera id=”35509″]

Hur funkar solceller?

Solceller – hur funkar det?

En och en ger solceller väldigt lite elenergi. Ihopkopplade i en solpanel får man ut mer elenergi. Flera solpaneler ger tillsammans en användbar elektrisk spänning.

Sverige har tillräckligt med sol

Sverige har bra förutsättningar för att producera solel. Faktum är att Sverige nästan har lika hög solstrålning som i centrala Europa. Och det är just solstrålningen som räknas vid produktion av solel.

När solstrålarna träffar solcellerna uppstår en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. Genom att koppla en ledning mellan cellens fram- och baksida bildas likström. Likströmmen går inte använda i fastigheten som den är, utan behöver omvandlas till växelström. Detta sker genom en växelriktare. Växelströmmen leds i sin tur ut för användning i fastigheten genom fastighetens elcentral.

Solcellerna sitter samlade i en solpanel. Solpaneler är i stort sett underhållsfria – de är motståndskraftiga mot nedsmutsning och har inga rörliga delar som kan krångla.

Solen ökar hela tiden

Solenergi är på frammarsch och det har gjorts stora framsteg i utvecklingen av solceller. Idag installeras solceller främst på bostadshus, villor, företag och offentliga byggnader. Solcellerna är då den primära energikällan för den fastighet där de installerats. Under vissa timmar på dygnet, när solstrålarna inte når solcellerna, behövs elförsörjningen kompletteras med el från andra energikällor. Andra timmar på dygnet produceras istället mer solel än vad fastigheten förbrukar. Överskottet leds då ut i elnätet och kan säljas till oss.

Genom att investera i solceller gör du inte bara en stor insats för miljön och din ekonomi. Du driver även på utvecklingen för mer solenergi i Sverige!

Fri rådgivning för privatkunder.

Självklart har du frågor om solkraft och solcellspaket. Vi ger dig kostnadsfri rådgivning om solceller – från projektering till installation och skötsel.