[templatera id=”35509″]

Vi berättar varje månad om läget på elmarknaden.

Elmarknaden januari 2017

2017-02-15

Nytt år, ny månad och nya händelser på elmarknaden. Den första månaden 2017 bjöd på ett något sjunkande elpris jämfört med december. Både gällande det rörliga spotpriset och det fasta priset på terminsmarknaden. Men trots ett milt väder och en förbättrad hydrologisk balans som normalt skulle bidra till prisfall, hålls priset uppe av ett högt elpris på kontinenten.

Energimyndighetens sammanfattning av 2016 elår, det sjunkande priset på elcertifikat och var i Sverige det installerades flest vindkraftverk under 2016 är andra nyheter som tas upp denna månad.

Spotmarknaden
Minskad elanvändning till följd av högre temperaturer än normalt i kombination med att kärnkraften producerade på full effekt gav ett överskott på el under januari. Det resulterade i att elpriset sjönk. Den hydrologiska situationen i Norden förbättrades också, vilket gav en bättre balans på elmarknaden. Spotpriset lade sig i januari 5% lägre än under föregående månad.

I normala fall skulle den höga kärnkraftsproduktionen och den förbättrade hydrologiska balansen bidragit till att elpriserna sjunkit betydligt mer än 5%. Men då priserna på kontinenten, främst i Tyskland, var höga under januari och i perioder extremt höga höll detta priserna uppe i Norden. I Tyskland låg elpriserna uppe på 100 öre/kWh under vissa dagar samtidigt som priset i Norden låg på strax över 30 öre/kWh. Om vädret i Norden varit kallare, vilket hör till det normala, och det hydrologiska läget inte hade förbättrats hade priserna i Norden varit uppe på samma nivå som priserna i Tyskland just nu.

Jämfört med spotpriset i januari 2016 då vädret var extremt kallt, låg priset i januari i år 12% högre trots ett mycket mildare väder. Detta berodde bland annat på att kolpriset var betydligt högre än 2016.

Terminsmarknaden
Årets första månad inleddes med prognoser om ett milt väder resten av vintern, vilket påverkade de fasta terminspriset nedåt. Men av samma anledning som för spotpriserna, hölls terminspriserna uppe av ett högt elpris på kontinenten. Under den sista veckan i januari slog det kalla och torra vädret återigen in över landet. Och det stannade inte där.

Enligt SMHI drog väderfenomenet ”kalluftspool” in över Norden under vecka 6, vilket bidrog till det ihållande högre elpriset. Väderfenomenet är, enligt SMHI, väldigt svårt att prognostisera och kan dyka upp plötsligt. Följden blir stora temperaturskillnader och en medeltemperatur långt under det normala för perioden. Kalluftspoolen inträffar när väldigt kall luft från Sibirien drar över Kontinenten och södra Skandinavien.

I likhet med spotpriset, spelade det höga kolpriset även roll i terminsmarknadens höga prisnivåer. Enligt flertalet analytiker påverkades dock inte priset i så hög grad som det borde gjort. Marginalkostnaden för kolkraft brukar vara ett riktmärke för det nordiska elpriset, men priserna i Norden låg uppemot 11 öre/kWh lägre. Anledningen till det höga kolpriset anses bero på att elkonsumtionen, och därmed efterfrågan på el, i Frankrike har varit extremt hög.

Nyheter på elmarknaden
Här kommer några fler nyheter på elmarknaden just nu.

Elåret 2016
Enligt Energimyndigheten blev 2016 ett stabilt år på elmarknaden jämfört med föregående år. Här är några siffror som sammanfattar elåret 2016:

– Under 2016 minskade elproduktionen med 7 TWh jämfört med 2015 och produktionen hamnade på 152 TWh.

– För första gången slog vindkraftsproduktionen inte rekord. Produktionena av vindkraft hamnade på 15,5 TWh under 2016. Trots det stod vindkraftsproduktionen fortfarande för 10% av den totala elproduktionen i Sverige.

– Vattenkraften stod för 40% av den totala elproduktionen under året med 61 producerade TWh. Det är en minskning med 13 TWh från 2015.

– Elanvändingen i landet ökade med 4 TWh jämfört med föregående år. Den totala användningen av el under 2016 hamnade på 140 TWh. Ökningen beror bland annat på ett kyligare väder under 2016.

– Sveriges export av el minskade kraftigt under 2016. Exporten 2016 låg på 11,7 TWh (7,7% av den totala produktionen) jämfört med 22,6 TWh 2015. En högre elanvändnings i landet tillsammans med en produktionsminskning är orsaken till den reducerade exporten.

Här byggdes mest vindkraft under 2016
Under 2016 installerades 605 MWh vindkraft. Det innebär att det nu finns 6422 MW fördelat på 3335 verk i Sverige. Det län där flest vindkraftverk installerades under fjolåret är Gävleborgs län med 162 MW.

Fallande priser för elcertifikat
I början av januari hölls en elcertifikatkonferens i Oslo. Sedan konferensen har priserna på elcertifikat fallit markant. Anledningen till de fallande priserna beror på de signaler som framkom från konferensen om att elcertifikatmarknaden är på väg nedåt. Nedgången ska dels bero på att systemet anses färdigbyggt, dels på att investeringskostnaderna för vindkraft fortsätter falla. Under konferensen ska rekommendationen ha varit att stoppa planerna på ytterligare utbyggnad eftersom det inte finns tillräckligt med efterfrågan på elcertifikat.

Om utbyggnaden av elcertifikatet fortsätter riskerar elcertifikatsystemet att förlora sin funktion som stöd för producenter av förnybar energi.

Vår rekommendation
Som vi sett den senaste månaden är marknaden fortfarande något oförutsägbar. Vädret och temperaturerna kan skifta snabbt med resultat att priserna chockhöjs. För att minska det tråkiga överraskningsmomentet när en ovanligt hög elafaktura plötsligt dimper ner i brevlådan, rekommenderar vi vårt fasta avtal på 3 år. Med ett fast elavtal vet du vad du betalar för din el varje månad oavsätt vädrets och elmarknadens förändringar.

Teckna ditt avtal här om du är privatperson eller hör av dig till oss på 08-20 51 00 eller info@nordicgreen.se så hjälper vi dig att teckna elavtalet. Vill du teckna ett elavtal till ditt företag? Hör av dig till en av våra rådgivare.

Källor: Montel, Shepherd Energy, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Troms Kraft Handel.

[templatera id=”27195″]