[templatera id=”35509″]

Vi berättar varje månad om läget på elmarknaden.

Elmarknaden maj 2016

2016-06-24

Spotmarknaden
Senaste veckans elpriser är de högsta sedan i januari då vi i Norden upplevde en rejäl köldknäpp. Men det rörliga elpriset har stigit stadigt under hela den senaste månaden.

Det finns flera faktorer som påverkat att elpriset stigit: Vattenkraftsproducenterna har god kontroll på vattennivåerna, vilket innebär att de sparar vatten om de inte får ett önskat pris för elen de producerar. Det gör att de producerar på en nivå precis under marginalkostnaden för kolkraft. Om de istället skulle producera till ett pris över kolkraft skulle Sverige importera billigare kolkraft från bland annat Tyskland och Finland.

Den årliga revisionen av kärnkraftverken har också påverkat elpriserna. Speciellt då ovanligt många kärnkraftverk varit ur drift under denna period.

Terminsmarknaden
Sedan mitten av februari har vi sett en stigande trend på de fasta priserna. Prisuppgången beror framförallt på torrt väder, vilket resulterar i mindre vatten i vattenkraftsmagasinen. Stigande priser på utsläppsrätter och råvaror som direkt eller indirekt används för att producera el bidrar till elprisets utveckling.

Vår energimix
Under maj publicerade vi vår energimix för 2015. Energimixen visar hur den el som vi levererar har producerats. Som elhandelsföretag har vi sedan 2006 haft krav på oss att redovisa ursprunget för vår totala elförsäljning och vilken inverkan den har på miljön. Vår energimix ger inga utsläpp av växthusgaser eller radioaktivt avfall. Därför är vi mycket stolta över att redovisa vår energimix!

Jämfört med vår energimix från 2014 har vi betydlig mer vind idag. Av den el vi levererade till våra kunder under 2015 producerades 22,6% av vindkraftverk fördelade över hela Sverige. Tyvärr var det endast 270 000 kWh som producerades med solkraft – vår målsättning är att andelen sol ska uppgå till 5% i 2016 års energimix. Därför har vi i år satsat på att erbjuda både solcellsinstallationer och elavtal med 100% solkraft till våra kunder.

Rekommendation
Det finns en risk att ligga på ett rörligt elavtal just nu på grund av den senaste tidens stigande elpriser. Trots det ligger ändå de fasta priserna fortsatt på historiskt låga nivåer. Med detta som bakgrund rekommenderar vi därför våra kunder att välja ett fastprisavtal som försäkring mot stigande elpriser.

[templatera id=”27195″]