[templatera id=”35509″]

Elmarknaden

2017-06-04

I maj ökade spotpriset på grund av kallt väder och hög elkonsumtion. Terminspriserna däremot sjönk något i början på månaden för att sedan stiga igen.

Andra nyheter på elmarknaden i maj var att priset på elcertifikat sjunkit och återigen ligger under 60 kr.

Spotmarknaden

I maj steg spotpriset med 3 % jämfört med april. En orsak till att spotpriset ökade var att månadens kalla väder höll elkonsumtionen uppe. På så sätt kunde vattenkraftsproducenterna ha bra kontroll på vattennivåerna i magasinen trots att snösmältningen kommit igång.

Spotpriset i maj 2017 var 31 % högre jämfört med maj 2016. Den fortsatt dåliga hydrologiska balansen i kombination med hög elkonsumtion på grund av det kalla vädret samt högt kolpris bidrog till det högre spotpriset.

Terminsmarknaden

Efter prognoser om mer nederbörd och ett sjunkande kolpris dalade de fasta terminspriserna. I slutet på månaden vände dock priset uppåt igen och slutade på en högre nivå. Det stigande elpriset i slutet på månaden berodde delvis på ett ökande pris på CO2.

Pris på elcertifikat sjunker

Priset på elcertifikat låg återigen under 60 kronor i maj. Det sjunkande priset berodde på en låg säsongsmässig efterfrågan och en oro över att överskottet på elcertifikat kommer öka kraftigt på 2020-talet vilket kan få priserna att rasa.

Källor: Montel, Shepherd Energy, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Troms Kraft Handel.

[templatera id=”27195″]