Riksdagsbeslut om flytt av energiskatt

2017-10-04

Riksdagen har beslutat att elnätsbolagen ska ta över faktureringen av energiskatt från och med 1 januari 2018. Det innebär att vi som elleverantör från och med årsskiftet inte fakturerar energiskatt.

Hur påverkar detta mig som kund?
Förändringen innebär att ditt elpris per kWh sänks med beloppet som motsvarar energiskatten från och med 1 januari. Samtidigt höjs nätkostnaden (elöverföring per kWh) med motsvarande belopp. Din totala elkostnad påverkas därmed inte.

När märker jag förändringen?
Nordic Green Energy kommer att fakturera energiskatt på all el som du förbrukat fram till och med 31 december 2017. För de allra flesta av våra kunder kommer därför förändringen märkas av i samband med fakturan i februari (som avser januari månads förbrukning).

Vår proffsiga kundservice hjälper dig gärna.

Kundservice hjälper dig: