Riksdagsbeslut om flytt av energiskatt

2017-10-04

Riksdagen har beslutat att elnätsbolagen ska ta över faktureringen av energiskatt från och med 1 januari 2018. Det innebär att vi som elleverantör från och med årsskiftet inte fakturerar energiskatt.

Hur påverkar detta mig som kund?
Förändringen innebär att fakturan från elleverantören sänks med beloppet som motsvarar energiskatten. Samtidigt höjs beloppet på fakturan från nätbolagen med motsvarade belopp. Därmed påverkas inte den totala elkostnaden. Energiskatten för 2018 blir 41,38 öre/kWh inklusive moms (33, 1 öre/kWh exkl.moms) och börjar gälla efter årskiftet.

När märker jag förändringen?
Nordic Green Energy kommer att fakturera energiskatt på all el som du förbrukat fram till och med 31 december 2017. För de allra flesta av våra kunder kommer därför förändringen märkas av i samband med fakturan i februari (som avser januari månads förbrukning).

[templatera id=”27195″]