[templatera id=”35509″]

Pressbild.

Hilton väljer miljömärkt el

Hilton Stockholm Slussen väljer Bra Miljöval-märkt el från Nordic Green Energy.

2015-06-10

Hilton Stockholm Slussen fortsätter att satsa på miljön genom att förlänga sitt elavtal med Nordic Green Energy. Även i fortsättningen kommer hotellet att använda el märkt med Bra Miljöval.

Hilton Stockholm Slussen är Sveriges första och enda Hilton-hotell. I över 14 år har hotellet och dess medarbetare aktivt arbetat med miljöarbetet. Målet är att vara det mest miljöanpassade Hilton i Europa.

— Att miljöanpassa en hotellverksamhet är en ständig process. Vi ska långsiktigt verka för att fungera i balans med naturens eget kretslopp genom ett ständigt pågående miljöarbete. Valet av elavtal är en viktig del i detta arbete. Det känns bra att Nordic Green Energy kommer fortsätta att leverera el märkt med Bra Miljöval till oss, säger Emil Gammeltoft, Miljö- och Inköpschef.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens märkning på de produkter och tjänster som är marknadens främsta i miljöhänseende. Märkningen ställer tuffa krav på elproduktionen och säkerställer att hänsyn tas till miljö, människor, djur och växter. Dessutom går också pengar för varje såld kilowattimme till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

— Bra Miljöval ger vinster för såväl klimatet som den biologiska mångfalden och bör vara något som ligger i allas intresse. Att Hilton Stockholm Slussen sedan 2010 köpt Bra Miljöval-märkt el är vi på Naturskyddsföreningen glada för, och vi hoppas att fler företag och organisationer framöver kommer att göra detsamma, säger Annah Lintorp, Produktansvarig Bra Miljöval El och Värme på Naturskyddsföreningen.
Nordic Green Energy arbetar enligt den enkla filosofin: enbart grön el, prisvärda elavtal och exceptionell kundservice. Missionen är att hjälpa fler att byta till förnybar energi.

— Det är en ökande trend att företag ser fördelarna med att välja grön el från sol, vind och vatten. Vi på Nordic Green Energy är glada över att vi även i fortsättningen får leverera el märkt med Bra Miljöval till Hilton Stockholm Slussen. Som grön elleverantör har vi en viktig uppgift: vi stärker hotellets miljöprofil. Tillsammans arbetar vi för en hållbar framtid, säger Jan Inge Johnsen, VD på Nordic Green Energy.

 

För mer information, kontakta:
Jan Inge Johnsen, VD Nordic Green Energy: tel 072 – 717 53 22
Emil Gammeltoft, Miljö- och Inköpsansvarig Hilton Stockholm Slussen: tel 076 – 947 97 88
Annah Lintorp, Produktansvarig Bra Miljöval El och Värme Naturskyddsföreningen: tel 076 – 629 54 57

[templatera id=”27195″]