Nu har Nordic Green Energys och Bygdegårdarnas Riksförbunds första miljöstipendium delats ut

2018-06-14

Under Bygdegårdarnas förbundsstämma den 2-3 juni delades för första gången Nordic Green Energys och Bygdegårdarnas Riksförbunds miljöstipendium ut. Stipendiet kommer årligen delas ut till en bygdegård, ett bygdegårdsdistrikt eller en person som under det gångna året arbetat föredömligt med miljö-och hållbarhetsfrågor.

– Vi är stolta samarbetspartners Bygdegårdarnas Riksförbund sedan flera år tillbaka. Med stipendiet hoppas vi tillsammans kunna öka medvetenheten kring miljöfrågor och uppmuntra miljöarbete inom Bygdegårdsrörelsen, berättar Caroline Ryding-Berg, Chef för privatkundsmarknaden på Nordic Green Energy.

Årets stipendium tilldelades Carina Hellström från Vara för hennes engagemang och arbete för miljön inom Bygdegårdarna. Carina har varit aktiv i Bygdegårdrörelsen länge, bland annat i Amandas Hus och Ryda bygdegård, samt suttit som miljöansvarig i Skaraborgs bygdegårdsdistrikt.

Carina Hellström mottog första miljöstipendium

Carina Hellström från Vara mottog Nordic Green Energy och Bygdegårdars Riksförbunds första miljöstipendium.

– Jag brinner verkligen för miljöfrågor och att alla ska kunna jobba utifrån sina förutsättningar, berättar Carina.

Motiveringen löd:
Bygdegårdarnas Riksförbund och Nordic Green Energy ser att du som person på ett aktivt och förtjänstfullt sätt arbetat med miljö i ett bygdegårdsdistrikt och varit miljöansvarig i många år. Du har tjänat som inspiratör för andra likväl som du säger dig ha blivit sporrad att arbeta vidare av andra miljömärkta personer i bygdegårdarna. Du har även varit delaktig när förbundet sett över sitt miljömaterial i olika omgångar.

[templatera id=”27195″]